Κουζίνα κ.Δήμητρης-κ.Φωτεινή 6.900€

Κουζίνα κ.Δήμητρης-κ.Φωτεινή 6.900€

Κουζίνα Piana Just Περιοχή Νέα Ιωνία!
Κόστους 6.900€
Περιλαμβάνονται τοποθέτηση,μεταφορά,πάγκοι και πόμολα επιλογής.
Περιλαμβάνονται μηχανισμοί blum στα συρτάρια και στις πόρτες!

Ρωτήστε μας και εμείς θα απαντήσουμε!

Top